Μετατρέποντας τα σέξι μηνύματά σας σε ταινίες (Converting your sexy messages in movies)

“Αναγνωρίζοντας το κενό στην αγορά που υπήρχε για καλλιτεχνικές, lo-fi διασκευές ταινιών σέξι μηνυμάτων παθιασμένων ζευγαριών και εμπνευσμένος από την αδυσώπητη δημιουργικότητα όταν μιλάμε για το sexting, η indie ντοκιμενταρίστας Eileen Yaghoobian ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια το sendmeyoursexts.com.

(Recognizing the gap in the market left for artistic, lo-fi movie remakes sexy passionate couples message and inspired by the relentless creativity when talking about sexting, the indie ntokimentaristas Eileen Yaghoobian began two years before sendmeyoursexts.com. And now creates a new range which adapts to short films of “dirty” messages of just sending for your pleasure.)”

“Χρησιμοποιώντας τα «ακατάλληλα» μηνύματα ως τη βάση για να δημιουργήσει σουρεαλιστικά σενάρια που διαρκούν λιγότερο από έξι λεπτά, το έργο της Yaghoobian δεν είναι μια απλή αναδημιουργία. Χρησιμοποιεί τα sexts ως σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσει την συνεχώς εξελισσόμενη γλώσσα και τεχνολογία σε σχέση με τις σύγχρονες σεξουαλικές μας ταυτότητες.

(Using the “inappropriate” messages as the basis to create surreal scenarios lasting less than six minutes, the work of Yaghoobian not a simple reconstruction. Sexts uses as a starting point to explore the constantly evolving language and technology in relation to our modern sexual identities. )” Plus Magazine (Greece)